Korsfestelsen av Jesus var verken unik eller nødvendig