Bokblogg: Robinsons en-dimensjonale reformasjon

«The argument could be made that we are now living among the relics or even ruins of the Reformation.»

Det går veldig trått med denne bokbloggen, og jeg tror jeg skal være ærlig og si at for min del kommer det av at boka skuffet meg. Jeg mener å se noe av det samme mellom Ragnars linjer. Jeg nøyer meg med å gi et eksempel fra ett av kapitlene. Robinson skriver om arven etter reformasjonen i kulturen «vår» (hovedsakelig USA), hvordan mye av det vi nå intuitivt ser som goder stammer derfra, samtidig som reformert kristendom også gir oss tilbake noe av det vi har mistet på veien mot moderniteten – et slags dybdesyn der verden gir mening, og så videre. Robinson mener dessuten det er reformatorenes varme hjerte for de lavere klassene som gjør at de oversetter bibeltekstene på lokale språk, og at vi nå undervurderer hvilket inspirerende brudd med etablissement og maktstrukturer dette representerte. Godt mulig det.

Det er fint å rette oppmerksomheten mot de demokratiserende sidene ved reformene og oversettelsesarbeidet reformatorene gjorde. De mest interessante (syns jeg) periodene i Europeisk idéhistorie har alltid hatt å gjøre med oversettelse – fra romernes oversettelse frem og tilbake mellom gresk og latin, og oversettelsen av den hebraiske kanonen til gresk i Alexandria (som ble det greske «gamle testamentet» kristne tekster baserte seg på), til oversettelsen av gresk litteratur til arabisk og persisk på 800-tallet, som igjen la grunnlaget for den europeiske renessansens oversettelser mellom arabisk, gresk, latin og regionale språk i den europeiske renessansen, som igjen ble videreført i reformatorenes distribusjon av trykte bibler på ulike morsmål, og så videre. Det er mye godt med dette.

Men reform handlet også om å renske bort folkelige og «hedenske» elementer fra populære festivaler og markeringer. Nå så man dette som en ugrei blanding av «hellig» og «profant» – et skille som ikke hadde vært tenkt på samme måte tidligere. Mer vekt ble lagt på personlig fromhet og tilslutning til spesifikke læresetninger. Hver enkelt skulle nå være 100% kristen, ikke ganske enkelt tilhøre kirken via mellomledd som laug, sted, og familie. Diskusjonene om hvilke kriterier som da skulle gjelde for «medlemsskap» i kirken, og hvordan man skal kunne vurdere «troen» når den primært ble et indre og privat anliggende, ble dermed mer fremtredende, med alle problemer som følger med på dét lasset.

Kort sagt skuffer det meg at Robinsons fremstilling ser til reformtiden for å løse bestemte problemer i dagens samfunn, samtidig som hun går stille forbi hvordan reformtiden også var med på å skape de problemene hun ønsker å løse. Fortellingen hennes er en om hvordan verden beveger seg bort fra alle de gode verdiene (reformert) kristendom har å tilby, mens hun overser hvordan de kristne tradisjonene sitter på alle sider av bordet, og har drevet med å rive ting ned like mye som de har forsøkt å bygge opp.

Det er en tilnærming – altfor vanlig blant apologeter – der alt det negative som er gjort i kristendommens navn ikke er egentlig kristendom, ikke er en del av den egentlige tradisjonen. Ironien er at en slik tilnærming er nærmest platonsk. Den sanne kristendommen gjøres til en fullkommen idé som kun finnes i en annen dimensjon enn den materielle og historiske virkeligheten der dens konkrete uttrykk finnes. Hvordan skal man kunne vite hva kristendommen egentlig er dersom man ikke kan se på disse uttrykkene? Hva kunne være fjernere fra den bejaende innstillingen til verden Robinson i neste åndedrag forsøker å oppmuntre til?

Når Robinson skriver at vi lever i reformasjonens etterlevninger og ruiner, mener hun at det er reformasjonens vidundere som ligger delvis i grus. Man kunne like gjerne si at vi lever i ruinene reformasjonen har etterlatt seg. Begge deler stemmer. Dessverre tar Robinson den enkle veien utenom de spenningene som kunne gjøre det interessant å tenke videre med henne.

Die_Reformation_Gustav_Eilers_nach_Wilhelm_von_Kaulbach

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *